Ministranci Chórek

Rycerstwo Niepokalanej Koła Różańcowe Krąg Biblijny Grupa pielgrzymkowa Zespół muzyczny
  

Apostolat Maryjny

 

Rys Historyczny Apostolatu  Maryjnego.

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie  dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure’ powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego. Założycielem i gorliwym Dyrektorem Krajowym Apostolatu Maryjnego, jest Ks. prof. Teofil Herrmann CM.

 

Cel Apostolatu Maryjnego

1.     Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim  i rozpowszechnianie  Cudownego Medalika.

2.     Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

3.     Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy niepowodzeń. Często przeradzających się w nienawiść.

 

Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego?

Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania  czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim  otoczeniu.

 

Środki Apostolskiego Działania:

1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej

Cudownego Medalika.

3. Odwiedzanie  chorych, samotnych, opuszczonych.

4. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości. Upowszechnianie

czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne.

 

Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego

 1. Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi.
 2. Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów  apostolskich)
 3. Pokora-jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci
 4. Pełne uczestniczenie we Mszy Św. (o ile to możliwe  codziennie)
 5. Czytanie  Pisma Św.. książek i czasopism religijnych.
 6. Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu.
 7. Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej:” O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
 8. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego.
 9. Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia...

 

  

Dziesięć Rad dla Apostolatu Maryjnego

 

 1. Przed  pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny

ze słowami: ‘ Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk.21.36)

 1. Czytaj codziennie  kilka zdań z Pisma Św.. i bierz z nich naukę życiową!

„Nie samym chlebem żyje  człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.(Mt.4.4)

 1. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz  współpracowników!
 2. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt25,40)

 1. Odwiedż osobę chora , samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć  członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą ‘ (Rz12,15)
 2. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz12,12)
 3. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer.11.4)

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom , znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure’.

9.         Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie  płomiennego ducha’’!(RZ12,11)

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą  w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt3,8-14)

 

Hasło Apostolatu Maryjnego:

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !

 

Apostolat Maryjny przy parafii Bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach-Osiedle Ślichowice. Został założony 24.06.2001r. przez: Moderatora Diecezjalnego Halinę Pilewską

Opiekunem duchowym Apostolatu jest Ks. Bogdan Pękacki- proboszcz parafii

 

Parafialna wspólnota Apostolatu Maryjnego:

Przewodnicząca:  Maria Majewska ul. Massalskiego 24  tel. 3698432

Z-ca  Przewodniczącej: Adela Guzy ul. Kazimierza Wielkiego 9  tel.3456021

 

Członkowie Rady:

1. Czochoralski Janusz-skarbnik ul. Massalskiego 14  tel. 3688599

2. Gargarczyk Dariusz ul. Piekoszowska 116c tel. 3697144

3. Czjkowsi Marian  ul. Massalskiego 4  tel. 3689174

4. Staniec Kazimierz  ul. Kazimierza Wielkiego 20  tel.3699238

 

1.     Adamczyk Barbara

2.     Błotniak  Beata – Kredowa 8

3.     Palm Jakub – Kredowa 8

4.     Ciak Dorota  - Kazimierza W. 25

5.     Czochralski Janusz - Massalskiego 14

6.     Czochralska  Danuta – Massalskiego 14

7.     Czajkowska Maria – Massalskiego 4

8.     Czajkowski Marian – Massalskiego 4

9.     Dziwisz Wanda - Dewońska 4

10.Fijałkowska Wanda – Dewońska 1

11.Forc-Biała Maria – Kowalczewskiego 10

12.Garbarczyk Dariusz – Piekoszowska 116c

13.Garbarczyk Renata  - Piekoszowska 116c

14.Garbarczyk Sylwia – Piekoszowska 116c

15.Guzy Adela  - Kazimierza W. 9

16.Guzy Klaudia - Kazimierza W. 9

17.Karwat Tadeusz – Massalskiego 20

18.Kiercz Barbara

19.Krzemień Barbara

20.Łucak  Jolanta – Puscha 3

21.Majewska Maria – Massalskiego 24

22.Nowacki Matuesz – Dewońska 5

23.Nowak Urszula – Dewońska 6

24.Palcowska Grażyna

25.Pękalska Maria

26.Radosińska Danuta  - Massalskiego 18

27.Sobota Beata – Dewońska 3

28.Staniec Kazimierz – Kazimierza W. 20

29.Szydłowska Bernardyna

30.Swiątek Elżbieta – Kazimierz W. 28

31. Toporkiewicz Barbara

32.Wieczorek Marianna – Kowalczewskiego 9

33.Wójcik Katarzyna – Karbońska 4

34.Wroński Józef

35.Zwierzchowska Ewa – Puscha 7

36.Zwierzchowski  Wojciech – Puscha 7

 

 

Pierwsze spotkanie formacyjne odbyło się   8.07.2001r. po Mszy św. o godz 16-stej.  Obecnych było ok. 30 osób. Wiele zapisała się na Ogólnopolską  Pielgrzymkę Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę W dniu 21 lipca 2001r.

Następne spotkanie odbyło się po wakacjach 9.09.2001r.Wówczas dokonano wyboru  Rady Apostolatu. Uzgodniono że comiesięczne spotkania będą odbywać się w trzecią niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 16.00

 

         W dn. 21.10.2001 Apostolat Maryjny poprowadził różaniec w intencji dzieci nienarodzonych, w którym uczestniczyło wiele wiernych zgromadzonych w kościele.

 

         Spotkanie  w dniu 18.11.2001r. odbyło się z udziałem Ks. B. Pękackiego – opiekuna duchowego Apostolatu. W serdecznej atmosferze rozważaliśmy urywek Pisma Świętego 1J 4,7-5. „Bóg źródłem miłości „. Przewodnicząca Apostolatu przybliżyła nam postać Katarzyny Laboure’.