Gazetka zawiera 16 stron i ukazuje się w formie pisemnej od początku istnienia parafii, mniej więcej co 2-3 miesiące. Do tej pory ukazało się ponad 100 numerów. Aktualne wydania są już kolorowe.

W kolegium redakcyjnym jest kilkanaście osób.
adres matulewicz@kielce.opoka.org.pl

Druk: Oficyna Poligraficzna APLA Kielce, ul. Sandomierska 89.