Kalendarium
Parafii Błogosławionego Jerzego Matulewicza.

4.VI.1986 – Urząd Wojewódzki w Kielcach – wydał  zezwolenie na budowę kościoła i obiektów towarzyszących na Osiedlu  - Zachód (Ślichowice) w Kielcach, wskazując miejsce pod  ewentualną lokalizację.  (Pierwszy  blok będzie budowany  w 1989r.) !!!

Na polecenie ks. bp. Ordynariusza  w Imieniu Kurii – "opiekę nad działką i zezwoleniem" ma sprawować ks. St. Sztafrowski aż do czasu powołania nowego ośrodka duszpasterskiego.

Rok 1991   Rok 1992   Rok 1993   Rok 1994   Rok 1995   Rok 1996   Rok 1997   Rok 1998   Rok 1999   Rok 2000   Rok 2001   Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006   Rok 2007   Rok 2008   Rok 2009   Rok 2010   Rok 2011   Rok 2012   Rok 2013   Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016  

3.VIII.1991 - ks.Bp. Stanisław Szymecki  wydaje dekret – erygujący parafię Bł. J. Matulewicza, którą bedą tworzyć nowo powstające Osiedla Ślichowice I i Ślichowice II.

Na wiernych nowo erygowanej parafii spoczywać będzie  obowiązek wybudowania w “I- etapie” – kaplicy, a później Kościoła  i innych obiektów towarzyszących, utrzymania duszpasterzy prawnie mianowanych przez Biskupa Kieleckiego oraz dostarczenie tego wszystkiego, co jest konieczne do sprawowania kultu.

Powyższy dekret został odczytany   – wiernym parafii : Miłosierdzia Bożego oraz św. Karola Boromeusza  - 25.VIII.1991 roku - podczas ogłoszeń parafialnych.

Oraz mianuje ks. Bogdana Pękackiego  - “I duszpasterzem  tej  wspólnoty”, który  10.IX.1991 roku – sprowadza się  na Osiedle.

9.XI.1991 - zostaje zawarta – umowa użyczenia -  pomiędzy  Zarządem  Miasta i  parafią  Bł. J. Matulewicza,  która zezwala  na wejście  na  działkę  i  przygotowanie  jej  do  sprawowania  kultu, zwłaszcza  że  były  na  niej hałdy ziemi, dzikie krzaki, chwasty i uszkodzone płyty drogowe.

10.XI.1991 – rozpoczynają się prace:
– wytyczanie granic i grodzenie działki,
– porządkowanie placu,
– ustawienie drewnianego Krzyża,
– blaszany garaż – ma służyć jako zakrystia,
– drewniane prezbiterium – do którego podpięto namiot wojskowy, wypożyczony od XX Brygady Łączności Ziemi Kieleckiej - to Tymcz. 8.XII.1991 roku – o godz.15.oo – ks. bp. Stanisław Szymecki – dokonał poświęcenia - KRZYŻA, placu pod budowę przyszłej ŚWIĄTYNI oraz odprawił “I Mszę św.” - w intencji wiernych nowej parafii i udzielił jej Pasterskiego Błogosławieństwa.

27.I.1992 – “I Odpust” – duchowe spotkanie  i poznanie patrona. Postanawiamy ze każdego  27- dnia miesiąca – będziemy się modlić  za ofiarodawców i życzliwych  dla  naszej  parafii.

7.VI.1992 – “I komunia św.”- pod “namiotem”.

26.VIII.1992 – poświęcenie  obrazu  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  i  pierwsza “nowenna”.

5.V.1993 - Kurialna Komisja Artystyczno – Budowlana  zatwierdza  projekt   koncepcyjny – budowy  tymczasowej  kaplicy  z plebanią (opracowany przez architektów p.P.Szkliniarza i K.Magdę)  i wyraża zgodę  na jego realizacja. Bez zezwolenia i zgody Urzędu Miasta – ale przekonani o słuszności sprawy – w Imię Boże - 7.V.1993 roku - rozpoczynamy  budowę.

7.X.1993 - powstaje koło – Żywego Różańca.

8.XII.1993  - w drugą rocznicę – powstania parafii – ukazuje się “I - numer “ - gazetki  parafialnej.

24.XII.1993 – przeprowadzka i Pasterka, już w nowej Kaplicy.

2.IV.1994 – w “Wielki Piątek” – droga krzyżowa wokół kamieniołomów.

21.IV.1994 – ks. bp. Kazimierz Ryczan  po raz pierwszy  “gości” w  naszej  parafii  – udzielając  sakramentu  bierzmowania  naszej młodzieży.

4.V.1994 – wypadkowi  ulega  kierownik  naszej   budowy, ma uszkodzony kręgosłup.

25.VI.1994 – do pomocy jest przydzielony ks. Andrzej Dudzic.

18.XII.1994 – otwarcie sklepiku “pod chórem”.

25.I.1995 – uroczystościom “odpustowym” – przewodniczy ks. bp. Mieczysław  Jaworski – a po sumie koncert kolęd w wykonaniu  chóru  męskiego z parafii “Garnizon.”

V – VI.1995 – dach kaplicy i plebani – zostaje pokryty “dachówką bitumiczną” – włoskiej firmy “Tegola”.

3.VI.1995 – dar dzieci i młodzieży – przyjmujące sakramenty – ofiarują “marmurowe parapety” do Kaplicy.

20.XI.1995 – otwarcie “plebani” i przeprowadzka księży.

22.XII.1995 - na ścianie głównej  - zawieszony zostaje “KRZYŻ”, wykonany przez p. Klupę. 

IV - XI.1996 – trwają prace przy  grodzeniu  działki.  

8.XII.1996 – w 5 rocznicę – celebransi  ks. dr Marian Florczyk i ks. Dr Andrzej Kaszycki – poświęcą – jako wotum dziękczynne  - obrazy  bł. J. Matulewicza  i  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.  

7.IV.1997 - rozpoczynają się  prace  przy ocieplaniu  dachu  Kaplicy  - montowaniu boazerii.

25.VI.1997 - założenie “Tabernakulum” – zrobionego  przez  Krakowska firmę “Oremus”.

29.VI.1997 – przydzielony zostaje “II – wikariusz”  ks. J.Klanowski.

7 - 19.VII.1997 - układana jest  “marmurowa posadzka” w kaplicy. 

11.VIII.1997 - rozpoczynamy układanie kostki brukowej  wokół kaplicy i plebani.

13.X.1997 - zostają wprowadzone “dyżury’ – sprzątania kaplicy.

24.XII.1997 – po “Pasterce” – wspólne kolędowanie przy ruchomej szopce – wielka atrakcja nie tylko dla dzieci..

26.IV.1998 - ustawienie “Ołtarza i ambonki” – dar dzieci i młodzieży – wykonany z  “Tumlińskiego piaskowca”.

3.VIII.1998 – obkładanie  schodów wejściowych “piaskowcem”.

5 - 6.X.1998 - w czasie  III Kongresu  Różańcowego  -  “gościmy”  Figurkę Matki Bożej  Fatimskiej.

15.XII.1998 - stolarze z Kalwarii Zebrzydowskiej  - przywożą i montują  18 ławek  dębowych, 2 klęczniki oraz 3 fotele.

20.IV.1999 - zakupione i zawieszone zostaje “ 5 żyrandoli”.

30.IV.1999 - montaż mebli w zakrystii.

2.V.1999 - ks. bp. Mieczysław Jaworski  - dokonuje "I - Wizytacji Kanonicznej  parafii".

28.VI.1999 - ks. Sławomir Janowski – podmienia ks. Andrzeja Dudzica - po  5 latach  posługi  duszpasterskiej.

24 – 30.X.1999 – ks. Stefan Walusiński – prowadzi “Misje parafialne” – przygotowując nas na Wielki Jubileusz roku 2000.

5.XII.1999 – zostaje wydany “kalendarz parafialny".

13 – 18.XII.1999 – stolarze  zakładają  boazerię  w kaplicy.

7.V.2000 – piesza pielgrzymka do Katedry na Jubileuszowe uroczystości  Diecezjalne.

15.V.2000 – zapada decyzja o rozbudowie naszej «kaplicy”.

30.XI – 4.XII.2000 – odnowienie “Misji parafialnych’”.

3.III.2001 – poświęcenie  “Baldachimu” – ufundowanego  przez  “Koła Różańcowe” i czcicieli “Miłosierdzia  Bożego”  naszej parafii.

23.VI.2001 – pożegnanie  ks. J. Klanowskiego po 4 latach pracy,    którego   zastępuje   ks. Darek Nowakowski.

8.XII.2001 – Jubileuszowej Liturgii Dziękczynnej – przewodniczył  ks. bp. Ordynariusz  Kazimierz  Ryczan.

W ciągu tych 10 lat (1991 - 2001) w parafialnej statystyce odnotowano :   

- chrztów – 1098 - I komunii – 1633
- bierzmowanych – 1158 - ślubów -136
- pogrzebów – 84 - zaopatrzonych chorych – 285
- udzielonej  komunii św. - 558.460


6.I.2002 - w uroczystość Objawienia Pańskiego, nasz zespół muzyczny "Exodus" wykonał koncert kolęd.

13.I.2002 - klerycy z V roku naszego seminarium głoszą kazania ze swoim opiekunem ks. Dr Janem Nowakiem.

13.I.2002 - dzieci ze szkoły nr 34, przedstawiły "Jasełka"..

27.I.2002 - uroczystość "Odpustowa", której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Dr Roman Kuligowski - wykładowca naszego seminarium.

6.II.2002 - geodeci p. Zbigniew Złonkiewicz i p. Zbigniew Nowosielski dokonali badania gruntu pod budowę kościoła.

3.III.2002 - ks. Bp Marian Florczyk udzielił sakramentu "bierzmowania" młodzieży naszej parafii, przystąpiło 211 osób z III klas gimnazjalnych. Darem młodzieży - jest "droga krzyżowa", którą ks. Bp poświęcił i erygował..

21 - 24.III.2002 - rekolekcje Wielkopostne prowadzi student KUL KS. Paweł Borto.

29.III.2002 - Wielki piątek - tradycyjnie droga "krzyżowa" wokół kamieniołomów.

3 - 10.IV.2002 - w naszej kaplicy - wystawa fotograficzna z XX jubileuszowej pieszej pielgrzymki kieleckiej na Jasną Górę oraz z pogrzebu ks. Bp Mieczysława Jaworskiego.

18.V.2002 - I Komunia św., przystąpiło 165 dzieci, ofiarowali swój "dar" rzutnik automatyczny.

18.V.2002 - na II festiwalu Piosenki Religijnej w Kielcach nasz chórek dziecięcy zajął II miejsce..

8.VI.2002 - pielgrzymka do Lichenia - z ks. Sławkiem Janowskim, uczestniczyło 60 osób.

28.VI.2002 - po I roku pracy w parafii - odchodzi ks. Darek Nowakowski a witamy ks. Marka Książka i ks. Janusza Margasa.

16 - 19.VIII.2002 - VIII pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny, "Bóg bogaty w miłosierdzie"..

18.VIII.2002 - parafianie z proboszczem uczestniczą we Mszy św. na Krakowskich Błoniach w pielgrzymce z Ojcem Świętym.

21.IX.2002 - pielgrzymka przedstawicieli parafii z proboszczem - "Papieskim szlakiem" - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Łagiewniki..

6.X.2002 - dodatkowa Msza św. w niedzielę o godz. 13.15 ...

13.X.2002 - po raz III obchodzimy w Polsce -"Dzień Papieski" - organizowany przez dzieło Trzeciego tysiąclecia.

26.XI.2002 - zaduszki Liryczno - muzyczne, w wykonaniu zespołów muzycznych z Chęcin, Koniecpola i naszego zespołu.

6 - 8.XII.2002 - rekolekcje "adwentowe" prowadzi ks. Paweł Tkaczyk - dyrektor radia "Plus"..

7.XII.2002 - ukazuje się płyta z kolędami zespołu "Exodus" i z życzeniami ks. Bp Ordynariusza, jest to I tego typu inicjatywa w diecezji Kieleckiej.

11.XI.2002 - została odkupiona działka od sąsiadów, która dzieliła teren parafii.

29.XII.2002 - w Urzędzie Miasta złożyliśmy projekt kościoła i wystąpili o zezwolenie na budowę kościoła.

29.III.2003 - Ks. bp Kazimierz Ryczan - udzielił sakramentu “bierzmowania” 213 osobom, dar ich - 4 ornaty.

3 - 6.IV.2003 - rekolekcje Wielkopostne - prowadzi ks. dr Przemysław Kantyka, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

13.IV.2003 - Niedziela Palmowa - rozpoczyna Wielki Tydzień droga “krzyżowa” wokół kamieniołomów

23 - 26.IV.2003 pielgrzymka do Wilna, Kowna, Mariampola

5.V.2003 - rozpoczęcie prac przy ogrodzeniu działki

24.V.2003 - Diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

27.V.2003 - otrzymaliśmy zezwolenie na budowę naszego Kościoła

1.VI.2003 - na Festiwalu Piosenki Religijnej w Kielcach, zespół Exodus - dzieci, zajął I miejsce

7.VI.2003 - I Komunia św. w 2 grupach przystąpiło 170 dzieci, ich dar to “świecznik” ołtarzowy

19.VI.2003 - Uroczystość Bożego Ciała, procesja do 4 ołtarzy

26.VI.2003 - rozpoczęły się prace przy budowie kościoła, wykopy fundamentów

27.VI.2003 - zmiana wikariuszy - przybyli : ks. Radosław Sobalkowski i ks. Marceli Frączek

28.VI.2003 - zasłużone wakacje ...

27.IX.2003 - Raj Świętokrzyski

27.IX.2003 - gościmy siostry ze zgromadzeń założonych przez naszego patrona Bł. J.Matulewicza - “Siostry Ubogie Niepokalanego Poczęcia NMP” i “ Służebnice Jezusa w Eucharystii”

28.IX.2003 - Dzień Seminaryjny, modlimy się w intencji naszych kleryków, za Marcina, Sebastiana Seweryna - jest w kieleckim Seminarium i Michała Pękalskiego - poszedł do zakonu Pijarów

5.X.2003 - siostry “Kanoniczki Ducha Świętego” z Krakowa - modlą się z nami przez całą - Niedzielę - o nowe powołania do zakonów żeńskich.

12.X.2003 - ministranci zbierają do puszek ofiary na “Fundacje III - 2 - tysiąclecia.

12.X.2003 - Wieczór poetycko - muzyczny, poświęcony Ojcu Świętemu z racji jubileuszu XXV lecia pontyfikatu.

25.X.2003 - Pielgrzymka kobiet do Częstochowy

15.XI.2003 - Zaduszki “ Liryczno - muzyczne” w wykonaniu zespołów muzycznych : z Koniecpola, Bukowej, Duszpasterstwa Akademickiego oraz naszego.

12 - 14.XII.2003 rekolekcje Adwentowe, prowadzi ks. dr Wojciech Wąsik - wikariusz Sądu Biskupiego

15.XII.2003 - zakończenie prac budowlanych w tym roku

W ciągu roku 2003 w parafialnej statystyce odnotowano:

- chrztów - 119 - I komunii - 170
- bierzmowanych - 213 - ślubów -31
- pogrzebów - 13 - udzielonej komunii św. - 97.800


25.II.2004 - Popielec - rozpoczyna okres Wielkiego Postu

25 - 28.III.2004 - rekolekcje Wielkopostne prowadzi ks. Tomasz Siemieniec student KUL.

3.IV.2004 - ks. bp Marian Florczyk udziela sakramentu “bierzmowania” 191 młodzieży naszej parafii w II grupach Dar bierzmowanych i ich rodziców to 4 ornaty, komże i alby.. Koło charytatywne rozprowadza “dary Świąteczne” - 26 rodzin otrzymuje paczki żywnościowe i 13 rodzin pomoc finansową. Wielki Piątek - droga “krzyżowa” przy licznym udziale parafian.

11.IV.2004 - Święta Wielkanocne

14.IV.2004 - rozpoczęcie prac budowlanych przy kościele

29.V.2004 - I Komunia św. 162 dzieci w II grupach przystępuje do sakramentów “pokuty i Eucharystii’, złożony “dar” - to krzyż procesyjny.

31.V.2004 - pielgrzymka do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienie...

10.VI.2004 - Uroczystość Bożego Ciała, trasa jak w latach ubiegłych .

12.VI.2004 - Diecezjalna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

19.VI.2004 - pielgrzymka młodzieży do Wiślicy

26.VI.2004 - pożegnanie ks. Janusza Margasa, a powitanie ks. Grzegorza Kozika.

27.VI.2004 - upragnione wakacje ..

25.VII.2004 - za wstawiennictwem św. Krzysztofa - poświęcenie pojazdów.

1.VIII.2004 - ukazała się płyta naszego zespołu Exodus z pieśniami pielgrzymkowymi..

1.IX.2004 - o godz. 18.oo - Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego..

12.IX.2004 - poświęcenie przyborów szkolnych dzieciom klas I ..

25.IX.2004 - IV rajd Świętokrzyski z udziałem 50 osób z naszej parafii

10.X.2004 - o godz. 16.oo ks. bp Ordynariusz dokonał wmurowania “Aktu erekcyjnego i Kamienia węgielnego” - nowego Kościoła.

16.X.2004 - pielgrzymka parafialna do Ludźmierza i Zakopanego.

17.X.2004 - dzień papieski - i zbiórka ofiar na stypendia III Tysiąclecia.

23.X.2004 - w Seminarium Duchownym - odbyło się sympozjum poświęcone bł. Jerzemu Matulewiczowi - z udziałem sióstr zakonnych - założonych przez naszego patrona, oraz prowincjała księży Marianów - którzy odwiedzili naszą parafię..

21.XI.2004 - dzień Seminaryjny, ofiarami i modlitwą wspieramy nasze Seminarium.

28.XI.2004 - rozpoczynamy zbiórkę “darów Świątecznych” dla ubogich rodzin..

6.XII.2004 - Mostostal - rozpoczyna montaż konstrukcji stalowej dachu naszego kościoła.

17 - 19.XII.2004 - rekolekcje “Adwentowe” prowadzi ks. Jacek Jezierski - Pallotyn z domu rekolekcyjnego ze św. Katarzyny..

25.XII.2004 - święta Bożonarodzeniowe ..

28.XII.2004 - rozpoczyna się kolejna wizyta duszpasterska - Kolęda ...

9.I.2005 - po Mszy św. o godz. 10.oo - uczniowie szkoły nr 25 przedstawili “Jasełka’..

30.I.2005 - uroczystość Odpustowa - przewodniczy ks. bp K. Ryczan ..

6.II.2005 - popielec - rozpoczyna Wielki Post ..

10 - 13.III.2005 - rekolekcje Wielkopostne - prowadzi ks. Jan Kopeć, dyrektor ekonomiczny naszego Seminarium.

25.III.2005 - grupa “charytatywna” pomaga rodzinom w godnym przeżyciu Świąt, 21 rodzin otrzymuje paczki żywnościowe i 17 rodzin pomoc finansową..

27.III.2005 - wielkanoc

2.IV.2005 - odchodzi do domu Ojca Jan Paweł II o godz. 21.37... rozpoczynają się narodowe rekolekcje..

15.IV.2005 - zaczynamy prace budowlane przy kościele ..

14.V.2005 - uroczystość I Komunii św. 172 dzieci uczestniczy w pełni we mszy św. dar dzieci - “bursa” dla chorych, puszka na komunikanty..

26.V.2005 - uroczystość Bożego Ciała...

5.VI.2005 - ks. bp Kazimierz Gurda udzielił sakramentu “bierzmowania” 184 osobom, złożyli dar - “gong”, komże i 2 ornaty..

18.VI.2005 - pielgrzymka młodzieży do Wiślicy..

27.VI.2005 - wyjazd do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienia.

27.VI.2005 - rozpoczęcie wakacji..

24.VII.2005 - poświęcenie pojazdów za wstawiennictwem św. Krzysztofa..

6.VIII.2005 - z Wiślicy wyruszyła kielecka pielgrzymka na Jasną Górę

2.IX.2005 - mury kościoła - już gotowe, mają 27 metrów...

4.IX.2005 - gościmy ks. Mariusza Raraka - który pracuje na misjach w Afryce wśród pigmejów, wspieramy go naszą modlitwą i ofiarami..

11.IX.2005 - poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieciom klas I .

24.IX.2005 - Rajd Świętokrzyski

7.X.2005 - pielgrzymka na nocne czuwanie do Mogiły ..

10.X.2005 - rozpoczynamy prace przy dachu kościoła - montaż więźby dachu i krycie ..

16.X.2005 - V Dzień Papieski - modlimy się o szybką beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II a także wspieramy finansowo dzieło Nowego Tysiąclecia ..

19.XI.2005 - IV zaduszki muzyczne z udziałem zespołów muzycznych z parafii Ducha Świętego, z Bukowej i naszego “Exodus” I i II..

11 - 13.XII.2005 rekolekcje “Adwentowe” - głosi o. Tomasz Makarewicz SAC z domu rekolekcyjnego księży Pallotynów z Świętej Katarzyny..

25.XII.2005 - Boże Narodzenie

28.XII.2005 - rozpoczyna się kolęda ...

29.I.2006 – uroczystość odpustowa, przewodniczy ks. dr Jerzy Ostrowski rektor WSD

11.II.2006 – dzień modlitw w intencji chorych, za wstawiennictwem NMP z Lurdes

29.II.2006 – popielec, rozpoczyna okres Wielkiego Postu w liturgii kościoła

18.III.2006 – ks. Bp Kazimierz Gurda udzielił sakramentu “bierzmowania” 164 osobom, dar młodzieży i rodziców – “haftowane komże” i ofiara na budowę kościoła.

30.III – 2.IV.2006 rekolekcje Wielkopostne, prowadzi ks. dr Bogdan Zapotoczny, dyrektor nowicjatu księży misjonarzy w Krakowie.

14.IV.2006 – 30 rodzin otrzymało “paczki świąteczne” a 10 rodzin pomoc finansową na święta – to “dar Serca” parafian.

20.IV.2006 – rozpoczynamy prace budowlane przy kościele

30.IV.2006 – ks. bp Kazimierz Gurda – przeprowadza wizytację kanoniczną parafii, uczestniczy na Msza św. o godz. 10.oo, 11.30 i 13.15., oraz spotyka się z grupami działającymi w parafii..

1.V.2006 - cieśle kryją zachodnią część dachu kościoła

7.V.2006 – w niedzielę “Dobrego Pasterza” – gościmy siostry “Eucharystki” córki duchowe naszego patrona bł. Jerzego Matulewicza i wspólnie modlimy się o nowe powołania do służby Bożej ..

8.V.2006 – “różańcowe Jeryho”, przez kolejne pięć miesięcy, uczestniczymy w 24 godzinnym nabożeństwie – czuwania i modlitwy przed Najświętszym sakramentem

28.V.2006 – pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI

3.VI.2006 – I komunia św. z udziałem 139 dzieci, w 2 grupach. Dar dzieci i rodziców “haftowany Ornat” i ofiara pieniężna na budowę kościoła..

15.VI.2006 – uroczystość Bożego Ciała

17.VI.20006 – pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik, na nocne czuwanie z o. Pio

23.VI.2006 – upragnione wakacje ..

7.VIII.2006 – rozpoczynamy prace przy montowaniu łącznika między kościołem a kaplicą

20.IX.2006 – blacharze – kryją “miedzią” wschodnią część dachu kościoła, malujemy ściany i wykonywane są obróbki blacharskie murów, części szczytowej dachu.

23.IX.2006 – VII Świętokrzyski Rajd na Święty Krzyż ...

7.X.2006 – pielgrzymka do Lichenia, 2 autokary chętnych parafian ..

15.X.2006 – dzień papieski

4.XI.2006 – pielgrzymka do Gidl i na Jasną Górę na nocne czuwanie.

6.XI.2006 – firma “Aluco”- rozpoczyna montaż “świetlików” w dachu kościoła

26.XI.2006 – dzień Seminaryjny, modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa.

10.XII.2006 – jubileusz 15 – lecie istnienia parafii z udziałem ks. bp Kazimierza Ryczana i księży z Kieleckich parafii w nowym kościele

15 – 17.XII.2006 – rekolekcje “adwentowe’, prowadzi ks. Jerzy Majka – proboszcz z Uszcze na Białorusi ..

20.XII.2006 – kończymy prace budowlane przy kościele, stan surowy kościoła –zamknięty i zabezpieczony na przerwę – zimową.

24.XII.2006 – I pasterka w nowym kościele

31.XII.2006 – w uroczystość Świętej Rodziny, w czasie każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ..

W ciągu roku 2006 w parafialnej statystyce odnotowano:

- chrztów - 150 - I komunii - 139
- bierzmowanych - 169 - ślubów - 31
- pogrzebów - 20 - udzielonej komunii św. - 105.400


21.I.2007 - dyrektor szkoły katolickiej im. St. Kostki - ks. Jacek Kopeć - zachęca uczniów do tej szkoły

28.I.2007 - uroczystość odpustowa - sumie o godz. 11.3o - przewodniczy proboszcz z parafii św. Jana Chrzciciela ks. kan. Tadeusz Pytel

6.II.2007 - zakończenie wizyty duszpasterskiej - kolędy ..

11.II.2007 - w międzynarodowy "Dzień chorego" o godz. 13.15 - Msza św. z udzieleniem sakramentu "namaszczenia chorych" - za wszystkich niosących krzyż cierpienia i choroby..

17.II.2007 - Marcin Malarecki - otrzymuje święcenia diakonatu

21.II.2007 - popielec rozpoczyna okres Wielkiego Postu

22 - 25.III.2007 rekolekcje Wielkopostne dla całej parafii - prowadzi O. Wit z zakonu kapucynów z ul. Warszawskiej

29.III.2007 - ks. bp K. Ryczan - udzielił sakramentu "bierzmowania" 189 osobom

8.IV.2007 - uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

10.IV.2007 - rozpoczynamy prace przy budowie kościoła, kryty jest dach - blachą, cynowo - tytanową, oraz kładziony jest tynk - silikatowy

7.V.2007 - rozpoczyna się nabożeństwo "Różańcowe Jerycho"

11.V.2007 - diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę - aby zaprosić Matkę Bożą Częstochowską do naszej diecezji na peregrynację jej kopii

19.V.2007 - pielgrzymka do Wąwolnicy - z ks. Marcelim - uczestniczy 50 osób

26.V.2007 - I komunia św. przystępuje 139 dzieci, w 2 grupach..

30.V.2007 - dzieci I Komunijne z księżmi i rodzicami - odbywają pielgrzymkę do Łagiewnik

7.VI.2007 - uroczystość Bożego Ciała

30.VI.2007 - przybywa do diecezji Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - i rozpoczyna się peregrynacja po parafiach

30.VI.2007 - żegnamy księży: Radek - odchodzi do parafii Miechów
Mareli - do parafii św. Antoniego w Dąbrowie, a po 2 miesiącach do św. Jadwigi..
Grzegorz do parafii Oleszno.
A do nas przychodzi 3 Grzegorzów:
Olejarczy z parafii w Kazimierzy Wielkiej
Czyżewski z parafii Miechów
Kuta z parafii św. Wojciecha w Kielcach

1.VII.2007 - malowanie i remont plebani, mieszkań księży

28.VII.2007 - malowanie kaplicy po 10 latach, odnowienie i pomalowanie krzyża w prezbiterium, ułożenie płytek na chórze ..

15.VIII.2007 - w uroczystość Wniebowzięcia NMP - o godz. 11.3o Msza św. dziękczynna i poświęcenie plonów z ogrodów działkowych naszego miasta

31.VIII.2007 - rozpoczęcie rekolekcji - przygotowujących nas do przyjęcia kopii obrazu MB Częstochowskiej, która na trasie peregrynacji diecezji - nawiedza naszą parafię

4/5.IX.2007 - nawiedzenie MB

29.IX.2007 - rajd Świętokrzyski

1.X.2007 - 6 kopii - obrazu MB Częstochowskiej wyrusza do rodzin naszej parafii

3.X.2007 - po 18 miesiącach walki z rakiem - umiera kierownik budowy - Sławomir Piotrowski

13.X.2007 - pielgrzymka do Częstochowy, proboszcz i 50 osób - jadą podziękować Matce Bożej za wszelkie łaski - otrzymane w czasie nawiedzenia naszej parafii

14.X.2007 - VII dzień papieski - budujemy dzieło III tysiąclecia, pomoc dla dzieci i młodzieży

11.XI.2007 - pan Mieczysław - wyrusza z opłatkami na wigilijny stół

17.XI.2007 - zaduszki muzyczne w wykonaniu naszych zespołów i parafii Bukowej

22.XI.2007 - decyzją ks. bp ordynariusza nastąpiła zmiana wikariuszy, żegnamy 3 Grzegorzów a witamy:
ks. Sławomira Ciosek - z parafii Busko Zdrój
Ks. Andrzeja Waligórskiego z parafii Strawczyn
Ks. Pawła Cudzika z parafii Bieliny

14 - 16.XII.2007 rekolekcje Adwentowe - prowadzi ks. Tomasz Kijowski ze zgromadzenia księży Salezjanów

24.XII.2007 - pasterka oraz msze święte o godz. 10.oo, 11.3o, 13.15 w nowym Kościele

28.XII.2007 - rozpoczynamy kolędę

W ciągu roku 2007 w parafialnej statystyce odnotowano :
chrztów - 136, I komunia – 139, bierzmowanych – 191,
ślubów – 34, pogrzebów – 11, udzielono – 109.ooo komunii św.

27.I.2008 – odpust parafialny
6.II.2008 – środa popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
9.II.2008 – nasz kleryk Sebastian Seweryn z rąk ks. Bp Ordynariusza – przyjmuje święcenia diakonatu – serdeczne gratulacje..
15.II.2008 – zakończenie „kolędy”.
6 – 9.III.2008 rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. dr Stanisław Król – kapelan szpitala w Kielcach.
11.III.2008 – ks. bp Marian Florczyk – udzielił sakramentu „bierzmowania” 181 młodzieży naszej parafii.
21.III.2008 – nabożeństwo „Drogi krzyżowej” przy licznym udziela parafian – wokół „Kamieniołomów” .
2.IV.2008 – uroczysty „Apel Jasnogórski” i modlitewne „czuwanie” w 3 - rocznicę odejścia do domu ojca – Jana Pawła II.
2.V.2008 – rozpoczynamy prace budowlane w nowym kościele, montaż okien plastikowych w zakrystii i sali spotkań, kładziemy „tynki” na zapleczu.
5.V.2008 – rozpoczynamy „Różańcowe Jerycho” – 24 godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.
10.V.2008 – I komunia św., w 2 grupach przystąpiło 133 dzieci, przygotowanych przez ks. Sławomira Cioska i ks. Andrzeja Waligórskiego.
22.V.2008 – uroczystość Bożego Ciała, procesja do 4 ołtarzy – ulicami osiedla.
31.V.2008 – W Bazylice Katedralnej Marcin Malarecki – przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Kazimierza Ryczana.
8.VI.2008 – Ks. Marcin Malarecki – odprawił Mszę św. „prymicyjną” w naszej parafii i udzielił „kapłańskiego” błogosławieństwa.
12.VI.2008 – pan Stasiu Kruk z pomocnikami – zbroi prezbiterium i szykuje do betonowania.
23.VI.2008 – rozpoczynają się „upragnione wakacje”.
27.VII.2008 – poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców” za wstawiennictwem św. Krzysztofa.
3.VIII.2008 – betonowe schody na „chórek” już gotowe.
12.IX.2008 – uroczyste pożegnanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – który nawiedzał parafie naszej diecezji.
25.IX.2008 – pan Stasiu buduje szopę magazynową na „rusztowania” i sprzęt budowlany.
27.IX.2008 – Rajd Świętokrzyski – z licznym udziałem naszych parafian.
12.X.2008 - Dzień Papieski – budujemy żywy pomnik jego pamięci – Dzieło III Tysiąclecia, zbieramy na stypendia dla zdolnej ale biednej młodzieży.
18.X.2008 – pielgrzymka „autokarowa” do Częstochowy i Gidl.
27.X.2008 – firma „Tomax” – montuje na szczycie kościoła „krzyż” z „nierdzewki” oraz bulustradę i kratownicę na wieży.
3.XI.2008 – nasz kościelny pan Rysiu – wyrusza z „opłatkami” na Wigilijny Stół.
30.XI.2008 – rozpoczyna się „Adwent” – czas przygotowania do pamiątki narodzenia Pana Jezusa.
19 – 21.XII.2008 rekolekcje „Adwentowe” prowadził ks. Bogusław Zawada ze zgromadzenia księży Salezjan z Krakowa.
20.XII.2008 – zmarła + Zuzanna Banaś – wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25.
24.XII.2008 – Pasterka i I - dzień Bożego Narodzenia w „nowym kościele”,
29.XII.2008 – rozpoczyna się „Kolęda” – wizyta duszpasterska.
31.XII.2008 – Mszą św. dziękczynną kończymy „stary” rok.

W ciągu roku 2008 w parafialnej statystyce odnotowano:
chrztów - 166, I komunia - 133, bierzmowanych - 181,
ślubów – 41, pogrzebów – 15, udzielono - 110.ooo komunii św.

4.I.2009 – w I niedzielę, nowego roku – proboszcz przedstawia sprawozdanie z minionego roku, materialne i duchowe „życie” i sprawy parafii.
25.I.2009 – odpust parafialny, wspominamy naszego patrona i uczymy się Go naśladować.
9.II.2009 – śpiewamy „Te Deum...” kończymy kolędę.
21.III.2009 – z rąk ks. Biskupa Kazimierza Gurdy - 160 osób przyjmuje sakrament” bierzmowania”.
26 – 29.III.2009 rekolekcje „Wielkopostne” wygłosił ks. Jerzy Szkiert ze zgromadzenia ks. Salezjan z Kielc.
10.IV.2009 – w Wielki Piątek – parafialna „Droga Krzyżowa” – alejkami wokół „kamieniołomów”.
12.IV.2009 – Wielkanoc w „Nowym kościele”.
2.V.2009 – ruszyły „prace” przy nowym kościele – podłączenie wody, kanalizacji, gazu i odprowadzenie „deszczówki”, pracę wykonuje firma pana Marka Pańszczyka.
5.V.2009 – firma elektryczna „Asko” zakłada instalacje elektryczne w nawie kościoła oraz przewody od nagłośnienia – prace trwają.
16.V.2009 – ks. Sławomir Ciosek – zorganizował pielgrzymkę do Oświęcimia, Kalwarii i Wadowic.
30.V.2009 – dzień I komunii św. do której przystąpiło 135 dzieci, tradycyjnie w 2 grupach o godz. 10.oo i 12.oo.
30.V.2009 – w Bazylice Katedralnej „nasz” - diakon Sebastian Seweryn przyjął święcenia kapłańskie.
31.V.2009 – ks. Sebastian Seweryn – odprawił Mszę św. prymicyjną w naszej parafii – życzymy Mu potrzebnych łask.
14.VI.2009 – ks. Andrzej zorganizował przy pomocy młodzieży i wielu ofiarnych osób „festyn” dla dzieci chorych na Mukowiscydozę.
5.VII.2009 – nasza parafianka Anna Skołuba – złożyła w zakonie franciszkanek I ślub – niech Bóg obdarzą Ją potrzebnymi łaskami.
30.VII.2009 – ks. biskup Marian Florczyk odprawił Mszę św. w intencji MKS „Korona” – z udziałem zarządu, trenerów i piłkarzy na rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek.
6.VIII.2009 – wyruszyła z Wiślcy do Częstochowy pielgrzymka Kielecka.
25.IX.2009 – zakończono prace przy „tynkowaniu” kościoła i zaplecza, to owoc pracy 4 murarzy z firmy Mariana Gila.
26.IX.2009 – pielgrzymka do Zakopanego i Olczy z ks. Andrzejem.
11.X.2009 – to już „IX Dzień Papieski” – czas modlitwy i dziękczynienia za posługę Jana Pawła II na stolicy Piotrowej.
24.X.2009 – ks. Sławomir organizuje pielgrzymkę do Lichenia i Kalisza.
25.X.2009 – założyliśmy instalację ogrzewania „podłogowego” wykonawcą jest firma Buderuks a wylewki wykonał zakład Mix Bet – prace trwają.
9.XI.2009 – pan Rysiu nasz „kościelny” – wyrusza z „opłatkami” do rodzin naszej parafii.
15.XI.2009 – gościmy siostrę „Kingę” z zakonu Wspomagające Dusze Czyśćcowe – po Jej zachęcie, powstaje Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym – liczący 42 osoby.
21.XI.2009 – „zaduszki” koncert muzyczny z udziałem chórków parafialnych z 4 kościołów.
29.XI.2009 - „Adwent” rozpoczyna nowy okres w liturgii kościoła.
6.XII.2009 – po „sumie” św. Mikołaj spotkał się dziećmi naszej parafii.
18 – 20.XII.2009 rekolekcje „adwentowe” prowadził ks. Wojciech Świderski - Pallotyn ze św. Katarzyny.
27.XII.2009 – w uroczystość Świętej Rodziny – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich rodzin naszej parafii – każda rodzina otrzymuje pamiątkowy „Dyplom”.
29.XII.2009 – rozpoczyna się wizyta duszpasterska – „kolęda”.
31.XII.2009 – dziękujemy Bogu za wszelkie łaski minionego roku i dany nam „czas”.

W ciągu roku 2009 w parafialnej statystyce odnotowano :
Chrztów – 168, I komunia – 135, bierzmowanych – 160, Ślubów – 40, pogrzebów – 16, udzielono 110.350 komunii św.


3.I.2010 – nowy rok, rozpoczynamy od sprawozdania z życia parafii, materialne i duchowe sprawy minionego roku, jest ich wiele.
24.I.2010 – do puszek przed kościołem zbieramy ofiary dla mieszkańców Haiti, którzy zostali doświadczeni przez „Tsunami”.
30.I.2010 – wspominamy dziś Bł. Jerzego Matulewicza – odpust, sumie przewodniczy ks. dr Jan Jagiełka – dyrektor domu dla niepełnosprawnych w Piekoszowie. Patronie nasz – wstawiaj się za nami.
11.II.2010 – święto MB z Lourdes – Msza św. dla chorych, namaszczenie „olejami świętymi” i modlitwa w ich intencji.
17.II.2010 – środa „popielcowa” – rozpoczyna nowy okres w liturgii i życiu kościoła.
25.II.2010 - Msza św. za MKS „Korona” z udziałem zarządu, trenerów, piłkarzy i licznej grupy kibiców.
18 – 21.III.2010 rekolekcje wielkopostne – prowadzi ks. Tomasz Rusiecki, ojciec duchowny księży naszej diecezji.
20.III.2010 – ks. bp Ordynariusz K. Ryczan – udzielił sakramentu „bierzmowania” 153 osobom, młodzież przygotowana była przez ks. Sławomira Ciosek.
2.IV.2010 – Wielki Piątek – idziemy drogą „krzyżową” – ulicami naszego Osiedla – z liczną grupą parafian.
10.IV.2010 – obok Smoleńska – rozbija się samolot „prezydencki” lecący na uroczystości do Katynia, - narodowa tragedia i wielkie nieszczęście – ginie 109 osób. „ Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie”.
10.V.2010 – rozpoczynamy nabożeństwo „Różańcowe Jerycho” modlitwę za Ojczyznę, parafię i każdą rodzinę.
22.V.2010 – I komunia św. – 161 dzieci, przyjęło Pana Jezusa.
       I grupa – ks. Pawła Cudzika o godz. 10.oo
       II grupa – ks. Andrzeja Waligórskiego o godz. 12.oo
22.V.2010 - zbieramy do „puszek” ofiary dla powodzian z Sandomierza.
24.V.2010 – pan Janusz Sobczyk – wykonał projekt „sklepienia kościoła” i ściany „ołtarzowej” - szukamy wykonawcy.
19.VI.2010 – pielgrzymka do Łagiewnik i Jędrzejowa.
27.VI.2010 – po 3 latach pracy - żegnamy dziś: Bóg zapłać ..
       ks. Sławomira Ciosek – proboszczem w Św. Katarzynie,
       ks. Andrzej Waligórski – wikariuszem w Skorzeszycach.
       Witamy – ks. Edwarda Giemzę – z parafii Biechów
              - ks. Pawła Równickiego - z parafii Kroczyce – Szczęść Boże..
12.VII.2010 - firma budowlana „Perfect” pana Aimana Qeisi – rozpoczyna montaż sufitu podwieszanego z obudową podciągów i dźwigarów kościoła.
25.VII.2010 – za wstawiennictwem św. Krzysztofa modlimy się za wszystkich „kierowców” i poświęcamy samochody.
2.IX.2010 – sufit w kościele – gotowy, podświetlony, wnętrze - pięknie wygląda, tak ma być.
25.IX.2010 – ks. Paweł Cudzik i ks. Paweł Równicki – z dziećmi, młodzieżą i „starszymi” idą na Rajd Świętokrzyski.
26.IX.2010 – ks. dr Jan Jagiełka – na „sumie „ mówi o przeszczepach i zachęca do wyrażenia – zgody na przeszczep.
1.X.2010 – z modlitwą „różańcową” chcemy przeżywać każdy dzień tego miesiąca – Maryjo, miej nas w swojej opiece.
5.X.2010 – z Włoch, przyjeżdża marmur – Trawertyn” na ścianę ołtarzową naszego kościoła.
10.X.2010 – firma „Buderus” montuje piec i wyposaża kotłownię.
2.XI.2010 – w dzień „zaduszny” modlimy się za zmarłych – ofiarodawców, budowniczych naszego kościoła i za zmarłych z naszych rodzin.
22.XI.2010 – 3 kamieniarzy, rozpoczyna montaż marmuru na ścianie „ołtarzowej” ważny etap dekoracji wnętrza kościoła.
23.XI.2010 – ks. Paweł Równicki – organizuje pielgrzymkę do Leśniowa i Częstochowy.
5.XII.2010 – koło „charytatywne” zbiera dary żywnościowe na pomoc dla rodzin biednych – na świąteczny stół.
17 – 19.XII.2010 ks. Michał Olejarczyk – prowadzi dla nas rekolekcje „adwentowe” – święta już blisko.
22.XII.2010 - kończymy prace budowlane w kościele, marmur „już” na ścianie i przygotowujemy się do świąt.
24.XII.2010 – „pasterka” i święta w nowym kościele.
26.XII.2010 – „Świętej Rodziny” odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, życzenia dla rodzin i specjalne „dyplomy” pamiątkowe.
28.XII.2010 – wyruszamy na „kolędę”..
31.XII.2010 – żegnamy „stary” i dziękujemy Bogu za przeżyty rok..

W ciągu roku 2010 w parafialnej statystyce odnotowano:
Chrztów – 149, I komunia – 160, bierzmowanych – 152, Ślubów – 37, pogrzebów 17, udzielono – 115.ooo komunii św..


2.I.2011 – zgodnie z tradycją, sprawozdanie z minionego roku – z życia „materialnego i duchowego” parafii składa proboszcz i planuje „nowe” zadania i inwestycje - Boże dopomóż je zrealizować.
23.I.2011 - po Mszy św. o godz.13.15 – dzieci ze szkoły podstawowej nr 34 przedstawiają „Jasełka”.
30.I.2011 – odpust parafialny, „Chwała Boża i zbawienie dusz” – to motto życia naszego patrona, sumie przewodniczy dyrektor Caritasu ks. Stanisław Słowik.
15.II.2011 – zakończenie „kolędy” – Bogu niech będą dzięki.
22 – 24.II.2011 - V mistrzostwa Europy Księży, nasi – mistrzami, z udziałem naszego wikariusza – ks. Edwarda Giemzy – najlepszego „zawodnika” gratulujemy.
23.II.2011 – o godz. 18.oo Msza św. za MKS „Korona” z udziałem, mistrzów Europy – księży, trenerów, zarządu, piłkarzy i „wiernych” kibiców.
27.II.2011 – gościmy dziś, kapelana szpitalnego ks. Marcelego Frączka – zbiera do puszek ofiary na wyposażenie kaplicy szpitalnej.
9.III.2011 – Środa „popielcowa” i już rozpoczyna się Wielki Post.
11.III.2011 – z projektantem wnętrza kościoła – panem J. Sobczykiem i inspektorem panem K. Olczykiem – zapada „ostateczna” decyzja o pracach budowlanych tego roku.
26.III.2011 – o godz. 17.oo ks. bp Kazimierz Gurda – udzielił sakramentu „bierzmowania” 136 osobom naszej parafii, których przygotował ks. Edward Giemza. Duchu Święty – uświęć naszą młodzież !!
7 – 10.IV.2011 rekolekcje „Wielkopostne” prowadzi ks. Krzysztof Banasik.
20.IV.2011 – grupa „charytatywna” pomaga potrzebującym – 27 rodzin otrzymuje „paczki żywnościowe” i 16 pomoc finansową na „święta” - Bogu niech będą dzięki.
22.IV.2011 – Wielki Piątek, ulicami osiedla – „parafialna” droga krzyżowa.
9.V.2011 – początek nabożeństwa „Różańcowe Jerycho” – przez Maryję, zawierzamy Bogu – Ojczyznę, parafię i każdą rodzinę.
13 –20.V.2011 – pielgrzymka - autokarowa do Włoch, przewodnicy ks. Paweł Równicki i ks. Edward Giemza – Szczęść Boże.
21.V.2011 – pan Andrzej montuje „monitoring” przy kościele i kaplicy.
22.V.2011 – przedstawiciele „Caritasu” – zbierają do puszek ofiary na budowę „Hospicjum” przy parafii Miłosierdzia Bożego.
24.V.2011 – pan Sylwester i Marek elektrycy z firmy „Asko” zakładają „odgromienie” i uziemienie kościoła.
5.VI.2011 – nasza siostra „zakonna” Anna Skołuba – z 6 siostrami ze zgromadzenia św. Franciszka – modlili się za misje i o nowe powołania „zakonne i misyjne”.
7.VI.2011 – ekipa pana Bernata – rozpoczyna krycie „plebani” blachą trapezową.
11.VI.2011 – do I komunii św. przystępuje 112 dzieci, przygotowanych przez ks. Pawła Cudzika i ks. Pawła Równickiego.
19.VI.2011 – jubileusz 10 – lecia przeżywa „Apostolat Maryjny” – Msza św. dziękczynna o godz. 16.oo.. Maryjo miej nas w swojej opiece.
23.VI.2011 – uroczystość „Bożego Ciała” – procesja do 4 ołtarzy, ulicami osiedla – piękna pogoda i tłumy wiernych.
27.VI.2011 – pan Stanisław i p. Mieczysław – ocieplają „zakrystię” zaplecze i chór kościoła.
24.VII.2011 – prosimy św. Krzysztofa o opiekę nad kierowcami i poświęcamy pojazdy – „szerokiej i bezpiecznej drogi”.
6.VIII.2011 – z Wiślica rusza „kielecka pielgrzymka” do Częstochowy, ks. Paweł Równicki – prowadzi „grupę Amarantową”.
1.IX.2011 – z Bożym błogosławieństwem rozpoczynamy „nowy rok szkolny i katechetyczny” – Szczęść Boże.
11.IX.2011 – przyjeżdża „marmur - Carara” z Włoch na posadzkę w prezbiterium naszego kościoła.
24.IX.2011 – „Rajd Świętokrzyski” ks. Paweł Cudzik i ks. Paweł Równicki przewodniczą grupom z naszej parafii na Święty Krzyż.
3.X.2011 – pan Marek układa „glazurę i tarakotę” w łazienkach i kotłowni, na „zapleczu” kościoła.
24.X.2011 – „plastycy” z Warszawy – rozpoczynają klejenie „mozaiki” na ścianie ołtarzowej kościoła.
31.X.2011 – kamieniarze z „Pińczowa” – układają „marmur” - schody i nawa prezbiterium ... Prace trwają.
5.XI.2011 - "koncert zaduszkowy" - z udziałem zespołu ks. Miłosza Hołdy z Jędrzejowa..
6.XI.2011 - p. Rysiu wyrusza z "opłatkami" na Wigilijny stół..
20.XI.2011 - ukazuje się "świąteczna gazetka parafialna" z życzeniami świątecznymi i planem "kolędy" - redaktor ks. Edward Giemza i p. Andrzej Kiercz - Bóg zapłać..
30.XI.2011 - zakończono prace przy klejeniu "mozaiki" na ścianie ołtarzowej..
4 - 11.XII.2011 - "Misje parafialne" - prowadzi ks. dr Jan Jagiełka..
8.XII.2011 - jubileusz 20 rocznica powstania naszej parafii - Tedeum Laudamus" ..
24.XII.2011 - świętujemy "Narodziny Bożej Dzieciny" - dobrze że wciąż się rodzi i przychodzi do nas..
28.XII.2011 - rozpoczynamy "wizytę duszpasterską - kolędę"..
31.XII.2011 - żegnamy "odchodzący rok" - Msza św. dziękczynna o godz. 18.oo..

W 2011 roku udzielono w parafii:
chrztów - 158, I komunia - 112, bierzmowanych - 136, ślubów - 46, pogrzebów - 27, udzielono - 100.400 komunii św.


1.I.2012 - uroczystością Świętej Rodziny - rozpoczynamy "nowy rok", małżonkowi e - odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i otrzymują - specjalne "dyplomy" - modlimy się za rodziny parafii..
8.I.2012 - koncert "Kolęd" w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej nr 25..
29.I.2012 - Uroczystości "odpustowe" - sumę odprawiał ks. dr Michał Olejarczyk..
11.II.2012 - NMP z Lourdes, dzień "chorych" - Msza św. z udzieleniem sakramentu "chorych"..
21.II.2012 - kończymy "kolędowanie" - Bogu niech będą dzięki ..
22.II.2012 - "Popielec" - rozpoczyna kolejny - święty czas w liturgii kościoła i parafii..
4.III.2012 - gościmy "misjonarza z Brazylii" ks. Piotra Pochopień i wspieramy- modlitwą i ofiarą..
17.III.2012 - ks. bp Kazimierz Gurda, udzielił sakramentu "bierzmowania" - 148 osobom..
22 – 25.III.2012 - ks. Marceli Frączek, prowadzi "Rekolekcje Wielkopostne"..
6.IV.2012 - "Wielki Piątek", droga "krzyżowa" tradycyjnie już - ulicami osiedla..
7.V.2012 - 24 godzinne nabożeństwo "Różańcowe Jerycho'" - trwamy na modlitwie..
26.V.2012 - 176 dzieci przystąpiło do I komunii św. - przygotowali: ks. Paweł Równicki i ks. Paweł Cudzik.
16.VI.2012 - pielgrzymka do Lichenia z ks. Edwardem Giemzą..
23.VI.2012 - na XII festiwalu "Piosenek Religijnych" do lat 13 - nasz zespół, zajął I miejsce - gratulujemy..
30.VI.2012 - żegnamy ks. Pawła Cudzika po 4 latach "pracy" i witamy ks. Artura Zakrzewskiego..
22.VII.2012 - poświęcenie "pojazdów" i modlitwa za kierowców, nich św. Krzysztof - prowadzi..
1.VIII.2012 - kamieniarze, układają "marmur" na ścianach bocznych - kościoła..
9.IX.2012 - poświęcenie "tornistrów" i "plecaków" dzieciom z "O" i klas "I"..
16.IX.2012 - o godz. 16.00 Msza św. za Reprezentacje Polski Oldbojów w Futsalu- koledzy ks. Edwarda.
29.IX.2012 - "Rajd Świętokrzyski" z licznym udziałem parafian i 2 księży..
6.X.2012 - ks. Paweł Równicki - zorganizował "autokarową" pielgrzymkę do Łagiewnik..
13.X.2012 - w Bazylice "Katedralnej" rozpoczął się - Rok Wiary, każda parafia otrzymała księgę Pisma Świętego i Katechizm Kościoła Katolickiego..
14.X.2012 - przeżywamy XII Dzień Papieski - dzieło Nowego Tysiąclecia, zbieramy na stypendia dla uzdolnionej ale biednej młodzieży..
4.XI.2012 - z przedstawicielami Seminarium - modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w kościele.
25.XI.2012 - po Mszy św. o godz. 18.oo "zaduszki" modlitewno - muzyczne..
7 – 9.XII.2012 - rekolekcje "Adwentowe" prowadzi ks. dr Jan Jagiełka - dyrektor domu w Piekoszowie..
20.XII.2012 - 27 rodzin, otrzymało paczki "świąteczne" i 21 pomoc finansową na Święta..
25.XII.2012 - Bóg się rodzi, moc truchleje .. - Jezu czekamy na Ciebie..
31.XII.2012 - Uroczystość Świętej Rodziny - modlimy się za rodziny parafii, by były Święte..

W 2012 roku udzielono w parafii:
chrztów - 165, I komunii - 176, bierzmowanych - 148, ślubów - 33, pogrzebów - 25, udzielono 100.600 komunii św.


6.I.2013 - Objawienie Pańskie, z Królami wędrujemy do szopki i do Jezusa..
13.I.2013 - wieczór "kolęd" i "pastorałek" z uczniami szkoły podstawowej nr 34..
26.I.2013 - w "katedrze" ks. bp Ordynariusz - udzielił święceń "diakonatu" - Łukaszowi Snoch..
27.I.2013 - "Odpust Parafialny" - sumę z księżmi z dekanatu sprawował ks. dr Adam Wilczyński..
13.II.2013 - już "popielec" i rozpoczynamy Wielki Post.. - droga Krzyżowa i Gorzkie Żale..
4/5.III.2013 - grupa parafian, uczestniczy w "nocnym czuwaniu" na Jasnej Górze..
14 – 17.III.2013 - rekolekcje Wielkopostne prowadzi, ojciec duchowny - ks. dr Adam Wilczyński..
23.III.2013 - ks. bp Kazimierz Ryczan - udzielił sakramentu "bierzmowania" - 118 osobom..
29.III.2013 - Wielki Piątek , tradycyjnie "droga Krzyżowa" ulicami osiedla ..
26.IV.2013 - zbieramy "makulaturę" do kontenera na budowę studni dla mieszkańców - Sudanu..
18.V.2013 - 178 dzieci, przystąpiło do I komunii św., były 2 grupy: ks. P. Równickiego i ks. A. Zakrzewskiego
30.V.2013 - uroczystość "Bożego Ciała", procesja do 4 ołtarzy, ulicami osiedla..
21 – 28.VI.2013 - pielgrzymka parafian do Sanktuariów Europy ks. Paweł Równicki i ks. Edward Giemza.
30.VI - żegnamy ks. Pawła Równickiego - po 3 latach, a witamy ks. Lucjana Dudzińskiego..
28.VII.2013 - po sumie, poświęcenie pojazdów i prośba do św. Krzysztofa o opiekę nad "kierowcami"..
5.VIII.2013 - kamieniarze rozpoczynają układanie "posadzki granitowej" w kościele.
8.IX.2013 - prezes stowarzyszenia św. brata Alberta - zbiera u nas ofiary na dom samotnej Matki w Wiernej.
28.IX.2013 - parafianie uczestniczą w Rajdzie Świętokrzyskim..
13.X.2013 - XIII dzień "papieski", zbieramy ofiary na fundację III Tysiąclecia..
18.X.2013 - posadzka "granitowa" już ułożona, niech nam służy..
27.X.2013 - dzień Seminaryjny, razem z klerykami modlimy się o nowe powołania w kościele..v 10.XI.2013 - pan Rysiu, wyrusza do parafian z "opłatkami" ..
13 – 15.XII.2013 - rekolekcje "adwentowe" prowadzi ks. Łukasz Zygmunt, prefekt naszego Seminarium.
24.XII.2013 - "wigilia" - rozpoczyna, radosne święta Narodzenia Pańskiego..
29.XII.2013 - w niedzielę Świętej Rodziny, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i modlitwa za rodziny.
31.XII.2013 - dziękujemy Bogu za przeżyty "rok" i otrzymane "łaski"..

W 2013 roku udzielono w parafii:
chrztów - 153, I komunia - 118, bierzmowanych - , ślubów - 31, pogrzebów - 38, udzielono - 100.600 - komunii św.6.I.2014 - Trzech Króli, błogosławieństwo - wody, kredy i kadzidła..
19.I.2014 - koncert "kolęd" w wykonaniu - Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krasocina..
26.I.2014 - odpust parafialny - z bł. J. Matulewiczem, dziękujemy za otrzymane łaski i zawierzamy rodziny tworzące parafię Jego opiece - sumie rzewodniczy ks. dr Bartłomiej Pieron - audytor Sądu Biskupiego w Kielcach..
14.II.2014 - kończymy "kolędę" - to trudny "czas" dla całej parafii i księży - jeszcze żyjemy..
5.III.2014 - "Popielec" , czas na pokutę i nawrócenie - każdemu potrzebne.. Kolejna szansa !!..
29.III.2014 - ks. bp Marian Florczyk, udzielił sakramentu bierzmowania - 106 osobom - oraz poświęcił Figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego w ścianie ołtarzowej - wykonanej przez "rzeźbiarza" - pana Andrzeja Walijewskiego ..
30.III.2014 - na turnieju "charytatywnym" w piłce nożnej, ministranci z ks. Edwardem - zajęli I miejsce..
3 – 6.IV.2014 - rekolekcje Wielkopostne, prowadzi ks. dr Sebastian Wieczorek - z sądu biskupiego..
17.IV.2014 - "Triduum Paschalne" - trzy święte dni, najważniejsze dni w życiu kościoła i wiernych..
     - Wielki Czwartek - pamiątka "ostatniej wieczerzy"..
     - Wielki Piątek - drga "Krzyżowa" ulicami osiedla i adoracja Krzyża..
     - Wielka Sobota - święcenie pokarmów i Wigilia Paschalna..
27.IV.2014 - Niedziela Miłosierdzia, od świecy z Sanktuarium w Łagiewnikach - zapalamy nasze świece, ta "iskra" Bożego Miłosierdzia, ma rozpalić nasze "serca" - Jezu Ufam Tobie..
5.V.2014 - rozpoczyna się "Różańcowe Jerycho" - 24 godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem - trwamy na modlitwie..
1.VI.2014 - Mszę św. prymicyjną o godz. 13.15 - odprawia ks. Łukasz Snoch - nasz parafianin i były ministrant , oraz udzielił "specjalnego błogosławieństwa" - licznie zebranym parafianom..
8.VI.2014 - misjonarz z Brazylii - ks. Piotr Pochopień - opowiada o swoim "doświadczeniu" Misyjnym..
15.VI.2014 - zbieramy "ofiary" dla dotkniętych powodzią mieszkańców Bałkanów..
26.VI.2014 - "Boże Ciało" - pielgrzymując do 4 ołtarzy - wielbimy Jezusa Eucharystycznego, wyznając wiarę i naszą miłość - za Jego obecność między nami..
28.VI.2014 - żegnamy ks. Edwarda Giemzę - dziękując za 4 lata "gorliwej posługi" i witamy ks. Karola Słowaka..
30.VI.2014 - nareszcie oczekiwane "wakacje" - odpoczynek się wszystkim należy..
14.VI.2014 - prace porządkowe przy kościele - zebraliśmy 2340 kg. - złomu, ale się uzbierało..
27.VII.2014 - po sumie, poświęcenie pojazdów i niech św. Krzysztof - bezpiecznie prowadzi..
17.VIII.2014 - kamieniarze zaczynają prace, układają "granit" na chórach ..
20.VIII.2014 - rozpoczynamy prace przy wejściu do kościoła - schody ..
7.IX.2014 - na Mszy św. o godz. 10.oo - poświęcenie przyborów szkolnych dzieciom z "O" i z I klas..
27.IX.2014 - Rajd Świętokrzyski - księża z dziećmi i dorosłymi pielgrzymują na Święty Krzyż..
5.X.2014 - zgłosiliśmy do "Budżetu Obywatelskiego" - budowę drogi i parkingu przed kościołem..
11.X.2014 - radio Watykańskie - ogłosiło, nowego bp Ordynariusza - Jana Piotrowskiego..
26.X.2014- dzień Seminaryjny - z przedstawicielami Seminarium - modlimy się o nowe powołania..
13.XI.2014 - powstaje grupa modlitewna "Odnowa w Duchu Świętym" - prowadzą Ela i Michał Ćwierz..
14 – 16.XI.2014 stolarze - montują "okna z witrażami" w ścianie wejściowej do kościoła..
20.XI.2014 - o godz. 19.oo Msza św. z modlitwą o "uzdrowienie" przewodniczy ks. Piotr Białek..
23.XI.2014 - ks. Ireneusz Jakusik z grupą "neokatechumenalną" rozpoczynają "katechezy"..
12 -14.XII.2014 rekolekcje "adwentowe" prowadzi ks. Tomasz Kałuski - kapelan szpitalny..
20. XII.2014 - ukazuję się "gazetka parafialna" z życzeniami Świątecznymi i programem "kolędy"..
28.XII.2014 w święto "Świętej rodziny" modlimy się za rodziny tworzące wspólnotę parafialną..

W 2014 roku udzielono w parafii:
chrztów - 146, bierzmowanych - 106, ślubów - 34, pogrzebów - 18, 1oo.7oo - komunii św.6.I.2015 - Objawienie Pańskie- modlitwą i ofiarą wspieramy misjonarzy, głoszących ewangelię..
25.I.2015 - z naszym patronem Bł. J. Matulewiczem - przeżywamy parafialny "Odpust", sumie przewodniczy ks. Tomasz Kałuski, a po Mszy św. koncert kolęd w wykonaniu Świętokrzyskiego Kwintetu Blaszanego - pięknie "grali"..
14.II.2015 - Msza św. w intencji "Korony" z udziałem zawodników i sztabu szkoleniowego oraz "kibiców".
16.II.2015 - firma pana Salomona - montuje "barierki" na schodach, a kamieniarze - kładą "granit" w zakrystii i na korytarzu..
18.II.2015 - "Popielec" czas modlitwy i umartwienia - kolejna "szansa" i zaproszenie - Bóg czeka..
5.III.2015 - cykl 9 katechez - Seminarium Odnowy w Duchu Świętym..
19 – 22.III.2015 - rekolekcje Wielkopostne - prowadzi ks. dr Bartłomiej Pieron..
28.III.2015 - ks. bp Jan Piotrowski - po raz pierwszy w naszej parafii, udzielił sakramentu "bierzmowania" naszej młodzieży - 110 osobom..
5.IV.2015 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - rezurekcja o godz. 6.oo - w intencji rodzin parafii, Jezus żyje - Alleluja, Alleluja..
13.IV.2015 - z "kaplicy" przenosimy "organy" do kościoła, chór przygotowany - posadzka "granitowa" ułożona, barierki - zrobione, nagłośnienie - podłączone - wszystko gra !!.. organista - też..!!
10.V.2015 - taca "niedzielna" - przeznaczona jest na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie..
23.V.2015 - dziś 139 dzieci przystąpiło do I komunii św. w 2 grupach - ks. Artura i ks. Lucjana..
4.VI.2015 - uroczystość Bożego Ciała - liczny udział parafian w procesji Eucharystycznej - Bogu dzięki..
7.VI.2015 - święto dziękczynienia - ofiarami wspieramy budowę Świątynię Opatrzności ..
27.VI.2015 - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego - Bogu niech będą dzięki - mamy wakacje !!..
26.VII.2015 - po Mszy św. o godz. 10.oo - święcimy pojazdy - dziecinne, a po sumie o 11.3o - ze św. Krzysztofem - modlimy się za "dorosłych - kierowców..
30.VII.2015 - nasz wkład w Światowe Dni Młodzieży - świadectwo "modlitwy" pokazuje film pana Roberta.
5 – 13.VIII.2015 - wyrusza z Wiślicy, Kielecka pielgrzymka do Częstochowy z grupą "parafialną"..
14.VIII.2015 - nasz parafianin, malarz - Kazimierz Kielian - ofiaruje obraz Jezusa Miłosiernego..
23.VIII.2015 - żegnamy ks. Karola Słowaka - po rocznym pobycie, a witamy ks. Romana Rosińskiego..
27.VIII.2015 - telewizor - Samsung, zawieszony w prezbiterium - będzie służył jako "ekran" do wyświetlania "tekstów" pieśni ..
13.IX.2015 - poświęcenie "przyborów szkolnych" dzieciom klas I, z Bożą pomocą zaczynamy nowy "rok"..
26.IX.2015 - grupa "parafian" idzie na "Rajd Świętokrzyski" - zbożny cel..
27.IX.2015 - na sumie o godz. 11.3o - siostra Anna Skołuba, składa śluby wieczyste w Zgromadzeniu Franciszkanek Misjonarek Maryi - 1 siostra z parafii., wielka radość w parafii..
1.X.2015 - z "różańcem" zaczynamy ten miesiąc, zawierzamy Maryi - całą parafię i wszystkie sprawy..
11.X.2015 - dzień "papieski" modlitwą i ofiarami wspieramy Fundację III Tysiąclecia..
17.X.2015 - pielgrzymujemy do Wadowic, Łagiewnik i Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie..
25.X.2015 - dzień Seminaryjny, z przedstawicielami Seminarium - prosimy o nowe powołania..
19.XI.2015 - "Wieczór z Emanuelem" - adoracja i modlitwy, przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży
17 – 20.XI.2015 - stolarze zamontowali "wiatrołap" - czyli drzwi wewnętrzne przy wejściu do Kościoła, a kamieniarze "obłożyli" - filary "marmurem" - wejście gotowe i piękne..
23.XI.2015 - rozpoczęły się prace przy kryciu - dachu, naszej "kaplicy" blachą trapezową..
30.XI.2015 - zbieramy "dary" na świąteczny stół dla rodzin potrzebujących ..
8.XII.2015 - święto Niepokalanego Poczęcia NMP - święto patronalne Apostolatu Maryjnego - prezentacja historii "Cudownego Medalika" i łask otrzymywanych przez wstawiennictwo Maryi.
11 – 13.XII.2015 - rekolekcje "adwentowe" prowadzi ks. Roman Westwal - proboszcz z Niewachlowa..
24.XII.2015 - święta "Wigilia" - rozpoczyna radosne Święta Narodzenia Pańskiego..
27.XII.2015 - Świętej Rodziny - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wręczenie "dyplomów" i modlitwa za wszystkie rodziny - by były święte..

W 2015 roku udzielono w parafii:
chrztów - 148, I komunia - 139, bierzmowanych - 110, śluby - 30, pogrzebów - 26, 101.000 - komunii św.10.I.2016 - Niedziela Chrztu Pańskiego - odnawiamy przyrzeczenia "chrzcielne" i dziękujemy za łaskę i dar tego sakramentu w roku jubileuszu - 1050 lecia chrztu Polski..
31.I.2016 - odpust parafialny, na sumie o godz. 11.3o - przewodniczył ks. dr Mirosław Cisowski, siostry s. Janina i s. Ludmiła ze zgromadzenia - Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii ( założonego przez naszego patrona) - uroczyście wprowadziły "relikwie" - bł. J. Matulewicza..
10.II.2016 - "Popielec" i okres Wielkiego Post - ma nas przygotować do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem - post, modlitwa i umartwienie to "droga" do Boga..
27.II.2016 - każdego miesiąca, modlimy się za wstawiennictwem naszego patrona, zawierzamy rodziny tworzące parafię i całujemy "relikwie"..
6.III.2016 - duet muzyczny, Artur Bieniek i Kamil Powrozek - przez całą niedzielę - śpiewali i grali - pieśni "wielkopostne"..
10 – 13.III.2016 "rekolekcje Wielkopostne" - z wielkim zaangażowaniem głosi - ks. Tomasz Kałuski, kapelan szpitala na Czarnowie..
17 – 20.III.2016 "Triduum Paschalne" - ważny i święty czas, doświadczamy miłości Boga..
3.IV.2016 - Niedziela Miłosierdzia - dla Jego Bolesnej Męki miej Miłosierdzie da nas i całego świata..
8.IV.2016 - ks. bp odwiedza szkołę nr 25, spotyka się z dziećmi, nauczycielami i dyrekcją szkoły
10.IV.2016 - wizytacja kanoniczna ks. bp ordynariusza Jana Piotrowskiego, po 10 lat ks. bp przez całą - odwiedza dom "seniora" - po rozmowie i mówieniu "koronki do Miłosierdzia Bożego" udziela pasterskiego błogosławieństwa - jego mieszkańcom ..
- o godz. 16.oo udzielił sakramentu "bierzmowania" - 103 osobom..
14.V.2016 - I komunia św. 180 dzieci przyjęło Pana Jezusa.. w 2 grupach - ks. Artura i ks. Lucjana..
16.V.2016 - rozpoczynamy prace przy ocieplaniu "plebani" i północnej ściany "kaplicy"..
26.V.2016 - uroczystość "Bożego Ciała" - procesja do 4 ołtarzy, Jezus Eucharystyczny nawiedza mieszkańców parafii i udziela swego błogosławieństwa..
10.VI.2016 - stolarze montują meble w zakrystii, gdzie urzędują kapłani ..
13 – 18.VI.2016 - kamieniarze układają płytki w sali "spotkań" - przygotowujemy ją od otwarcia ..
29.VI.2016 - dziękujemy Panu Bogu - za ukończony rok szkolny i katechetyczny - wreszcie "wakacje"..
24.VII.2016 - za wstawiennictwem św. Krzysztofa - modlimy się za kierowców i wszystkich uczestników "dróg" - by szczęśliwe docierali do celu, poświęcamy pojazd - dzieciom i samochody - dorosłym..
27.VII.2016 - proboszcz i 48 osób, wyjeżdża na pielgrzymkę do Częstochowy - na spotkanie z papieżem Franciszkiem, który odprawił Mszę św. - dziękczynną w 1050 rocznicę chrztu Polski ..
- rozpoczynają się w Krakowie, Światowe Dni Młodzieży - razem z papieżem, modlą się młodzi z całego świata - wielka manifestacja "wiary" i Bożego działania..
27.VII.2016 - żegnamy ks. Artura - pracował 4 lata, oraz ks. Lucjana po 3 latach - posługi.. witamy ks. Sylwestra Robaka i ks. Karola Stawowczyka - życzymy im potrzebnych łask..
1.IX.2016 - dziękujemy za "wakacje" i prosimy Dobrego Boga o opiekę , potrzebne łaski i Jego błogosławieństwo na nowy rok - szkolny i katechetyczny..
10.IX.2016 - w Wiślicy, Diecezjalne Uroczystości Jubileuszowe - 1050 rocznicy chrztu Polski, przewodniczył - prymas - senior abp Józef Kowalczyk - z udziałem proboszcza i przedstawicieli parafii..
1.X.2016 - pielgrzymka autokarowa z ks. Sylwestrem do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik i Centrum Jana Pawła II w Krakowie..
9.X.2016 - dzień papieski, modlitwą i ofiarami złożonymi do puszek - wspieramy fundację Nowego Tysiąclecia - jako żywy pomnik..
23.X.2016 - dzień Seminaryjny z klerykami modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w kościele..
24.X.2016 - rozpoczęliśmy prace - przy ocieplaniu ściany wejściowej do kościoła, "wełną" i "granitem"..
4.XI.2016 - ks. Sylwester z grupą parafian - wyjeżdża na nocne czuwanie do sanktuarium w Mogile..
9.XI.2016 - stolarze przywieźli i zamontowali "meble" w zakrystii dla ministrantów.. górna półka !!..
12.XI.2016 - Diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II - jedzie autokar z ks. Sylwestrem z parafianami..

Do dnia 21.XI.2016 roku udzielono w parafii:
chrztów - 135, I komunia - 180, bierzmowanych - 103, ślubów - 41, pogrzebów - 21..


W latach 2011 - 2016 udzielono w parafii:
chrztów - 905, I komunia - 725, bierzmowanych - 721, ślubów - 215, pogrzeby - 155, 503.300 - komunii..