Ministranci Chórek Apostolat Maryjny Rycerstwo Niepokalanej

Krąg Biblijny Grupa pielgrzymkowa Zespół muzyczny
  
Maryja w życiu naszej parafii

Jesteśmy grupą parafialną, która czci Maryję w sposób szczególny w wizerunku Cudownego Medalika oraz w codziennej modlitwie różańcowej. Sam fakt, że w dniu maryjnego święta – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej - 8 grudnia 1991 roku została erygowana nasza parafia to zobowiązuje nas do naśladowania Maryi w naszym życiu. Razem z Maryją przypominamy sobie łaskę początku, jak się to wszystko zaczęło a zawsze zaczyna się w Bożej miłości. Maryja w sposób szczególny była wybrana i umiłowana przez Boga. Tylko ona jest jedna jedyna – Niepokalanie Poczęta. Chcemy uczyć się od naszej Matki aktywnej obecności w dziele zbawienia. Nic nie działo się i nie dzieje się bez udziału woli człowieka. Matka Boża wypowiadając fiat – tak – niech się tak stanie – spełnia wolę Ojca. Postawa czciciela Maryi ma być wzorem dla otoczenia. Własnym życiem mamy wyrażać Bogu nasze tak – niech się stanie. Maryja, to nie tylko Matka ciesząca się z narodzin Syna, ale to także Matka stojąca pod Jego krzyżem. Tą postawą poucza nas, że i w naszym życiu krzyż jest bardzo wyraźnie wpisany w nasze istnienie. Chętnie przyjmujemy chwile radości, duchowego szczęścia, ale też nie uciekamy spod krzyża. Razem z Maryją chcemy trwać pod krzyżem Jej Syna, a naszego Odkupiciela. Maryja swoim cierpieniem i modlitwą współ pośredniczy w dziele odkupienia – jest naszą Orędowniczką – wyprasza każdemu u swego Syna łaskę wytrwania w trudnych momentach, łaskę wytrwania pod Chrystusowym Krzyżem. Maryja jest wzorem wiary nie łatwej, którą trzeba w naszych czasach jasno wyrazić. Mówimy, że nasze czasy są trudne, ale tzw. czasy trudne były zawsze. Nie szukajmy życia łatwego, życia bez krzyża, jest on nierozerwalnie wpisany w naszą chrześcijańską godność i narodową tożsamość. Nie możemy stać z boku, nie możemy milczeć. Od naszej postawy, od naszego modlitewnego zaangażowania zależy zbawienie innych, zależy los naszych rodzin, naszej parafii, naszej Ojczyzny.
Od 7 X 1993 roku płynie nieustannie modlitwa różańcowa zanoszona przez członków Kół Różańcowych naszej parafii. Obecnie jest 9 Kół Różańcowych czyli 180 osób, które codzienną modlitwą różańcową szturmują Bramy Nieba. Istotę rozważania tajemnic różańcowych stanowi przylgnięcie sercem do Chrystusa i Maryi. Właśnie to przylgnięcie angażuje parafian do codziennej modlitwy różańcowej w naszej świątyni odmawianej codziennie o 17.30. W każdą pierwszą sobotę miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji Kół Żywego Różańca połączona z wymianą tajemnic. Modlimy się codziennie za nasze rodziny, za naszych kapłanów, w intencji Ojczyzny oraz w intencjach Ojca Świętego. Grupa czcicieli Maryi i Cudownego Medalika – to Apostolat Maryjny, istniejący w naszej parafii od 10 lat. Jest to grupa, która czci Maryję w sposób szczególny w wizerunku Cudownego Medalika, na którym widnieją dwa serca. Serce Jezusa oplecione cierniową koroną i Serce Maryi przebite włócznią. Spotykamy się jako wspólnota w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 16.00. Staramy się łączyć modlitwę z czynną konkretną działalnością i rozważaniem Pisma Świętego, które przybliża nam kapłan obecny zawsze na spotkaniu. Ufamy, że Bł. Jerzy Matulewicz będący szczególnym opiekunem naszej parafii, będzie inspirował nas i skłaniał do podejmowania kolejnych inicjatyw, aby lepiej podobać się Bogu i Jego Matce.