Ministranci Chórek Apostolat Maryjny

Koła Różańcowe Krąg Biblijny Grupa pielgrzymkowa Zespół muzyczny
  

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej - jest to katolicka organizacja, która pragnie oddać się w całości Niepokalanej. Jej założyciel - św. Maksymilian Maria Kolbe – założył ją 16 października 1917 roku w Rzymie. Pierwotnie MI (Militia Immacultae – Milicja Niepokalanej) służyło do „obrony Kościoła w imię Niepokalanej”. Z Rzymu przeniosło się na podatne ziemie polskie i stało się ogólnokrajowym ruchem, który rozrósł się na resztę świata tworząc publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych.                                                                                     

Członkowie Naszej organizacji nazywani są „Rycerzami Niepokalanej”. Znakiem rozpoznawczym jest Cudowny Medalik, który jest symbolem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do nawracania. Przedstawia on Maryję z ziemią i księżycem pod nogami, deptającą głowę węża.

Równie często zdarza się, iż członkowie MI noszą tzw. „Taukę”, która posiada kształt krzyża a jednocześnie litery „T” i jest symbolem zakonników franciszkańskich, do których należał św. Maksymilian Maria Kolbe.

          Celem istnienia MI jest praca dla jak największej Chwały Bożej i zdobywanie ludzi dla Boga przez Niepokalaną. Odbywa się to przez nawracanie, pogłębianie nauki maryjnej oraz walkę ze złem. Pragniemy nieść nasze przesłanie na cały świat, żeby wszyscy ludzie, którzy zwalczają religię i Kościół katolicki zrozumieli, że Bóg czuwa też nad nimi i przez nas posyła im Niepokalaną, aby nawrócili się i uwierzyli w istotę Boga.

          Rycerze Niepokalanej w nawracaniu ludzi kierują się hasłem wygłoszonym niegdyś przez     św. Maksymiliana: „Kto kocha Niepokalaną ofiarnie ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże”.

 

Są trzy warunki przynależenia do MI:

 

1.             Oddanie się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej matczynych rękach,

2.             Noszenie Cudownego Medalika i codzienne odmawianie aktu strzelistego:

 

„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,

Którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

 

3.             Wpisanie się do Księgi MI, która znajduje się w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założone.

 

          Rycerstwo Niepokalanej przy parafii bł. Jerzego Matulewicza działa już od kilku lat.  Na początku jego funkcjonowania „spotkania” prowadzone były przez Agatę Wzorek i Rafała Wojtasińskiego. Obecnie jednak, gdy wyżej wymienieni animatorzy studiują, zajęcia z grupą dzieci  i młodzieży prowadzą Anna Borusińska i Olga Siarek. Na spotkaniach modlimy się, śpiewamy i rozmawiamy na nurtujące nas tematy dotyczące wiary oraz życia codziennego. Opiekunem Naszego parafialnego stowarzyszenia jest ks. Darek Nowakowski, wraz z którym udajemy się na spacery i ogniska.  Do grupy uczestników należą: Cis Aneta,  Firmantowska Agnieszka,  Łosak Tamara, Ruchomska Agata,  Schnochowska Roksana,  Sochanowska Karolina,  Snochowska Katarzyna,  Wawrzczyk Anna,  Tabak Paulina.

 

          Zainteresowanych zapraszamy  w piątki w godzinach od 17.00 do 19.00. Spotkania odbywają się, w świetlicy przy Naszej parafii, w dwóch grupach: dzieci od 8 do13 roku życia oraz młodzieży.

 

Dzień Modlitw Rycerstwa Niepokalanej
"O rychły triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej"
3 maja 2002 r.

"Niepokalane Serce Maryi
- bądź naszą obroną!"


W obliczu ataków zła i otwartej walki z Kościołem Chrystusowym, prowadzonej pod przewodem nieprzyjaciela ludzi i odwiecznego wroga Niepokalanej, wzywamy wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej, by w dniu poświęconym Niepokalanemu sercu Maryi - w tym roku 8 czerwca - modlić się w intencji " O rychły triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej". Niech to będzie modlitwa o moc Ducha Świętego, który w Wieczerniku został wylany na Maryję i Apostołów, i który kieruje Kościołem.
Niech każdy rycerz i każda rycerka Niepokalanej tego dnia po modlitwie Anioł Pański o godz. 1200 odmówi dziesiątek różańca świętego - tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, kończąc ją wezwaniem: Niepokalane Serce Maryi - bądź naszą obroną!
Niech wszyscy w tym dniu przystąpią do Komunii Świętej, a ci, którzy nie mogą - niech przyjmą Komunię duchową, czyli gorące pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem.

Zarząd Narodowy Stowarzyszenia
"Rycerstwo Niepokalanej"

AKT WYNAGRODZENIA
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło Wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim szczęściem jest, że możemy Cię uczcić i wielbić. Tak bardzo nas ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy ci wszystko. Jezus dany jest nam przez Ciebie, dla nas i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo "jak morze była wielka Twoja boleść". A jednak są nieszczęsne dusze, które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez szatana, ośmielają się ohydnymi bluźnierstwami obrzucać Twoje Imię i najszczytniejsze Twoje przywileje. My sami, niestety, częstokroć przez nasze upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach. Przebacz nam, o Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności względem Ciebie. Mocniej niż dotąd przyrzekamy, przy pomocy łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W duchu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się Tobie, ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, a oddaniu temu okażemy się wiernymi, żyjąc w zależności od Ciebie i działając dla Twojej Chwały i Królestwa Twego Syna.
Za bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem lub pismem wynagradzamy Twemu Sercu Maryjo.
Za zniewagi i niewdzięczności, jakimi raniliśmy Twe Serce Macierzyńskie wynagradzamy Twemu Sercu Maryjo.
Za nieznajomość i zawinioną obojętność względem Ciebie, w jakiej żyje tak wielu chrześcijan - wynagradzamy Twemu Sercu Maryjo.
Pragniemy godnie wynagrodzić Ci te wszystkie zniewagi, jednocząc się z chórami aniołów, Świętych i wybranych dusz, które Cię wielbią w niebie i na ziemi. Racz przyjąć hołd naszej dziecięcej miłości, okaż się nam Matką i spraw, abyśmy byli godni należeć do grona Twych sług i Twych dzieci. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA CAŁEJ LUDZKOŚCI
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
DOKONANY PRZEZ PAPIEŻA PIUSA XII
Watykan, 13 października 1942 roku

Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebna pomoc i obronę w naszych nieszczęściach; otrzymamy nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca. Tobie, Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy w łączność i z całym Kościołem świętym siebie i cały świat. O matko miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój oraz łaski, które mogą nawrócić serca ludzkie, przygotować i utrwalić pokój, oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. A jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Sercu Niepokalanemu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniła zwycięstwo Królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane z sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały, wraz z Tobą śpiewały hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym mogą znaleźć prawdę, życie i pokój.
Amen.